Zarządzaj i edytuj

Po rejestracji użytkownik w ustawieniach ma dostęp do wszystkich swoich danych, które do tej pory zgromadziliśmy. Ustawienia są proste do zrozumienia.

W ustawieniach użytkownik może edytować lub usuwać informacje. Ustawienia są podzielone na kategorie:

  1. Konto
  2. Płatności
  3. Prywatność
  4. O stronie

Po przekroczeniu progu płatności przez użytkownika odblokowywana jest nowa kategoria ustawień – Płatności. Przeczytaj więcej o nieodblokowanych funkcjach.

Użytkownik rejestrujący się w serwisie Paidwork potwierdza, że zna naszą Politykę prywatności. Zawiera ona kluczowe informacje na temat prywatności, jaką dysponuje użytkownik. Użytkownik ma dostęp do wszystkich gromadzonych przez nas informacji. Może je edytować lub usuwać.

Co z płatnościami?

Ustawienia obejmują również metody płatności, które można zmienić w Menu > Płatności > Zarządzaj metodami płatności.

Po dodaniu metody płatności można ją usunąć lub edytować po wejściu w to samo miejsce.

UWAGA:

Można dodać maksymalnie 10 metod płatności. Przeczytaj więcej o płatnościach.