Polityka

Najważniejsza jest dla nas ochrona danych użytkowników, dlatego w tym przewodniku dowiesz się, jak chronić swoją prywatność, edytować swoje dane i wiedzieć, co się z nimi dzieje. Chcielibyśmy również przybliżyć Ci, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane w naszych usługach i co z nimi robimy.

Poznaj swoje prawa

Chroń dane swojego konta.

Dane użytkowników to obszerny temat, dlatego utworzyliśmy stronę Polityka, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności w usługach Paidwork.

Na stronie Paidwork znajdziesz najważniejsze artykuły dotyczące konta i usług Paidwork. Poniżej znajdują się cztery z nich:

  1. Podstawy polityki Paidwork
  2. Egzekwowanie zasad
  3. Zarabianie podczas monetyzacji
  4. Zgłaszanie naruszeń lub wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy