Oglądaj co chcesz

Użytkownik wyświetla wszystkie reklamy, które zostały dodane do Paidwork, z uwzględnieniem określonego targetowania.

Kilka faktów na temat reklam wyświetlanych użytkownikom:

  • Jeśli osoba dodająca reklamę wybrała opcję otrzymywania odbiorców tylko ze Stanów Zjednoczonych, to będą wyświetlane tylko osoby ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie należysz do grupy osób, do których chce dotrzeć ogłoszeniodawca, nie zobaczysz tej reklamy.
  • Jeśli w danej formie zarabiania, reklam jest stosunkowo mało w stosunku do liczby użytkowników, wyświetlane są wszystkie reklamy bez względu na ich ukierunkowanie.
  • Dla każdej reklamy dostępna jest funkcja zgłaszania. Jeśli użytkownik uważa, że reklama jest nieodpowiednia, może ją zgłosić. Zazwyczaj sprawdzenie zgłoszenia zajmuje nam kilka godzin.
  • Jeśli użytkownik zaznaczy w ustawieniach konta opcję podawania informacji o sobie, będzie widział reklamy oparte wyłącznie na wybranych zainteresowaniach i danych demograficznych.