Jakie dokumenty mogę przedstawić do weryfikacji

Aby zweryfikować swoje konto, można przedstawić następujące rodzaje dokumentów tożsamości:

  • Do weryfikacji tożsamości: Paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
  • W celu weryfikacji adresu: Zaświadczenie o adresie zamieszkania, zeznanie podatkowe, rachunek za media, wyciąg bankowy
  • Ważna informacja: Wyciąg bankowy to wydrukowany zapis salda na rachunku bankowym oraz kwot, które zostały na niego wpłacone i z niego wypłacone. Wyciąg bankowy nie jest zdjęciem karty kredytowej.

Należy upewnić się, że wszystkie skany i zdjęcia przesyłanych dokumentów mają wysoką rozdzielczość, jakość i są w formacie .jpg .png lub .pdf.

Upewnij się, że dane zawarte w dokumentach są zgodne z danymi podanymi w profilu Paidwork.